OC zawodu

Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane na skutek wykonywania zawodu:

 • OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym
 • OC prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • OC rzeczoznawców majątkowych
 • OC pośrednika nieruchomościami
 • OC zarządcy nieruchomości
 • OC radców prawnych i adwokatów
 • OC lekarzy

Ubezpieczenie OC zawodu

Przyjdź porównać ceny

OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym

Jeśli wykupisz ubezpieczenie w wariancie podstawowym:

 • wypłacimy właścicielowi towaru odszkodowanie, jeśli np. z powodu złych
 • warunków na drodze lub wypadku nie dostarczysz go na czas,
 • pokryjemy koszty przechowania ładunku – np. na czas naprawy uszkodzonych pojazdów,
 • zwrócimy niezbędne koszty, które poniesie Twoja firma, aby zapobiec szkodzie lub zmniejszyć jej rozmiary (nawet jeśli się to nie uda) – np. przeładunku, podstawienia dodatkowego pojazdu do dalszego transportu,
 • pokryjemy koszty pracy ekspertów, którzy ustalą okoliczności, przyczyny i rozmiary szkody,
 • zrefundujemy koszty sądowej obrony i koszty postępowań sądowych – w tym mediacji i postępowań pojednawczych.

OC lekarzy (obowiązkowe)

Zakres i warunki tego ubezpieczenia zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r: Ubezpieczeniem OC obowiązkowym objęte są szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego lub osób objętych ubezpieczeniem, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

OC obowiązkowe adresowane jest do lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących indywidualną, specjalistyczną lub grupową praktykę lekarską.

Co nie jest objęte zakresem OC obowiązkowego?

 • szkody wyrządzone przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu chyba, że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu lub zawieszenia
 • szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia pacjenta
 • szkody polegające na zapłacie kar umownych
 • szkody powstałe w czasie wykonywania zawodu lekarza na podstawie umowy o pracę lub zlecenia poza praktyką
 • medycyna estetyczna

OC dobrowolne

OC dobrowolne kierujemy do lekarzy i lekarzy dentystów chcących rozszerzyć zakres zabezpieczenia na wszystkie sfery swojej zawodowej aktywności.

 

OC zawodu

Wypełnij poniższy formularz, a my sporządzimy dla Ciebie kalkulacje ubezpieczenia dopasowanego do Twoich potrzeb.

placeholder "Okres ubezpieczenia (od kiedy?)"]

Zabrze, ul. Wolności 288

(obok urzędu miasta)

Pon-Pt: 8:30-17:00
Sob: 10:00-12:00

umbrella
phone white

500 195 197
501 336 324
500 017 499

icon2