11 lipca 2017

Kiedy ubezpieczenie OC wygasa

Kupując samochód musisz go ubezpieczyć z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC. Dla klienta indywidualnego umowa zawierana jest zawsze na rok. Inaczej jest w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży (komisy samochodowe i podobne). W tym przypadku umowę można zawrzeć na miesiąc.

Jeżeli kupiłeś samochód od zbywcy to zgodnie z ustawą ubezpieczenie OC przechodzi na nowego nabywcę do końca jego okresu. Z tym że uwaga! – niektóre Towarzystwa ubezpieczeniowe naliczają tzw. rekalkulację składki czyli inaczej mówiąc dopłatę do już częściowo lub w całości opłaconej polisy. Więc jeżeli jesteś osoba młodą (czyt. do 25 roku życia) albo taką, która nie posiada takich zniżek jakie miał zbywca to w większości TU dostaniesz dopłatę przeliczoną na podstawie okresu jaki został do końca ochrony. Żeby nie zostać zaskoczonym tym co po miesiącu od zakupu samochodu możemy zobaczyć w skrzynce trzeba samemu się dowiedzieć dzwoniąc na infolinię danej firmy ubezpieczeniowej z zapytaniem czy w ogóle a jak tak to ile będzie wynosiła dopłata. Jeżeli okaże się nieopłacalna to należy złożyć wypowiedzenie nowego nabywcy (art. 31) listownie, mailem lub w danej jednostce ubezpieczeniowej.

Pamiętać należy wówczas o tym żeby w tym samym dniu zawrzeć polisę w innym TU już na cały rok. Jeżeli zdecydujemy się kontynuować ubezpieczenie zbywcy należy pamiętać że taka polisa NIE WZNAWIA SIĘ Z AUTOMATU. Bardzo ważne jest żeby pamiętać o końcu ochrony ponieważ w przypadku braku obowiązkowego ubezpieczenia OC są nakładane kary przez UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) w zależności od liczby dni kiedy samochód pozostawał bez ważnego OC. Tabela wygląda następująco:

Tabela ubezpieczeń OC

Spać spokojnie mogą ci, którzy świadomie zawarli (podpisali) umowę ponieważ wtedy taka polisa odnowi się automatycznie na kolejny rok. Nie tyczy się to ryzyk dodatkowych takich jak – AC, NNW czy Assistance. Aby wypowiedzieć ubezpieczenie OC należy spełnić jeden z 3 warunków:

  1. złożyć pisemną rezygnację z tytułu wypowiedzenia na koniec okresu ubezpieczenia (art. 28), najpóźniej dzień przed końcem ochrony.
  2. Sprzedaż samochodu (TU należy poinformować o tym przedkładając umowę sprzedaży)
  3. Złomowanie pojazdu (TU należy poinformować o tym przedkładając świadectwo ze złomu)

Jeżeli chodzi o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia to o ile w przypadku złomowania zwracana jest pozostała część to w przypadku sprzedaży samochodu tylko i wyłącznie wtedy kiedy nabywca zrzeknie się tego ubezpieczenia (art. 31).

O zwrot pieniędzy trzeba się niestety „upomnieć” (tzn. wypełnić i wysłać druk o zwrot składki) ponieważ towarzystwa nie robią tego automatycznie.

Niestety w ubezpieczeniach wszystko się zmienia i to niekoniecznie korzystnie patrząc z punktu widzenia portfelu klienta. Ubezpieczenia przez ostatnie 2 lata zdrożały średnio 45% i nie zostało powiedziane pass w tym wypadku. Dlatego najlepszym wyjściem dla takiego klienta jest porównanie swojego OC u innych ubezpieczycieli ponieważ akurat w przypadku samego OC nie ma sensu przepłacać.

Ustawowo suma gwarancyjna za szkodę na osobie to 5 mln zł a na mieniu 1 mln zł i każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe w tym zakresie niczym się od siebie nie różni.

Powrót do strony głównej