Firma

Co możesz ubezpieczyć?

 • Majątek firmy: budynki, lokale, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe
 • Maszyny budowlane
 • Transportowe (cargo, OC przewoźnika)
 • OC firmy
 • NNW (zarządu, pracowników)
 • Floty samochodowe
 • Spółdzielnie / wspólnoty mieszkaniowe
 • Ubezpieczenie utraty zysku

Ubezpieczenie firmy

Przyjdź porównać ceny

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej firmy (OC firmy)

Odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z użytkowaniem mienia jak również prowadzeniem działalności gospodarczej. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy może zostać rozszerzone o szkody powstałe w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt).

Ubezpieczenie OC firmy możliwe klauzule dodatkowe w rzeczach ruchomych wykorzystywanych przez Ubezpieczonego zgodnie z umową najmu, dzierżawy, użyczenia lub leasingu za szkody w nieruchomościach (OC najemcy) wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego w przedmiotach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu i pozostałych czynności wykonywanych przez Ubezpieczonego straty poniesione przez producenta produktu ostatecznego z powodu wadliwości produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego wyrządzone przez podwykonawcę Ubezpieczonego (OC podwykonawcy) będące następstwem zdarzeń powstałych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wynikające w związku prowadzeniem prac wyburzeniowych i rozbiórkowych, wykorzystywania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub pozostałych maszyn i urządzeń o zbliżonym działaniu wyrządzone w podziemnych urządzeniach i instalacjach spowodowane w związku z przeprowadzeniem imprezy w przedmiotach wniesionych przez gości hotelowych z związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń.

Ubezpieczenie majątku firmy

Budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia służące do prowadzenia działalności gospodarczej, wyposażenie, jak również środki obrotowe firmy, mienie osobiste pracowników oraz klientów, nakłady adaptacyjne, wartości pieniężne i niskocenne składniki majątku.

 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – które chroni między innymi przed skutkami pożaru, wybuchu, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, powodzi, zalania, deszczu nawalnego, gradu, zalegania niegu i lodu, silnego wiatru (huraganu, trąby powietrznej), zapadania i osunięcia się ziemi oraz wielu innych. Ich zakres różni się u poszczególnych ubezpieczycieli, może być także rozszerzany o ryzyka dodatkowe ważne w niektórych wyspecjalizowanych branżach np. ryzyko rozmrożenia, pękania mrozowego. Istnieje również możliwość ubezpieczenia majątku firmy w zakresie All Risk (wszystkie ryzyka poza wyłączeniami).
 • ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – maszyny, urządzenia, wyposażenie, nakłady inwestycyjne, mienie osób trzecich, niskocenne składniki majątku, mienie pracownicze. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w wartościach pieniężnych powstałe wskutek: kradzieży z włamaniem z lokalu, rabunku w lokalu i w czasie transportu.
 • wandalizmu – zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony ryzyko graffiti.

Ubezpieczenie floty samochodowej

Przygotujemy kompleksową ofertę ubezpieczenia samochodów firmowych. Może to być indywidualna oferta dla każdego samochodu, lub obejmująca wszystkie samochody na tych samych z góry określonych warunkach. Warunki w trakcie całego roku nie ulegają zmianom, więc wszystkie samochody ubezpieczane są zgodnie z wcześniej ustaloną stawką.

 

Ubezpieczenie firmy

Wypełnij poniższy formularz, a my sporządzimy dla Ciebie kalkulacje ubezpieczenia dopasowanego do Twoich potrzeb.

Zabrze, ul. Wolności 288

(obok urzędu miasta)

Pon-Pt: 8:30-17:00
Sob: 10:00-12:00

umbrella
phone white

500 195 197
501 336 324
500 017 499

icon4